Showtimes at Buhairah Centre - Sharjah

11:30 AM
Panipat Hindi
11:30 AM
Pati Patni Aur Woh Hindi
11:40 AM
Arctic Dogs English
12:10 PM
Frozen 2 English
12:15 PM
Omar Wa Bisat El Rih Arabic
1:30 PM
Code 8 English
1:40 PM
Arctic Dogs English
1:50 PM
21 Bridges English
2:00 PM
Omar Wa Bisat El Rih Arabic
2:05 PM
Panipat Hindi
2:20 PM
Frozen 2 English
2:45 PM
Unbreakable Tagalog
3:35 PM
Jada Tamil
3:40 PM
Code 8 English
3:40 PM
Arctic Dogs English
3:55 PM
Knives Out English
4:30 PM
Frozen 2 English
5:25 PM
Pati Patni Aur Woh Hindi
5:30 PM
Frozen 2 English
5:35 PM
Code 8 English
5:40 PM
High Strung: Free Dance English
6:15 PM
Le Mans 66 English
6:30 PM
21 Bridges English
6:40 PM
Frozen 2 English
7:35 PM
Code 8 English
7:40 PM
Unbreakable Tagalog
7:50 PM
Daniel Isn't Real English
8:00 PM
Panipat Hindi
8:30 PM
Knives Out English
8:50 PM
Frozen 2 English
9:10 PM
Le Mans 66 English
9:40 PM
Code 8 English
9:50 PM
Frozen 2 English
10:30 PM
Panipat Hindi
11:00 PM
Frozen 2 English
11:15 PM
Unbreakable Tagalog
11:20 PM
21 Bridges English
11:45 PM
Code 8 English
11:59 PM
Pati Patni Aur Woh Hindi
11:59 PM
Daniel Isn't Real English