Showtimes at Al Hamra Mall

12:00 PM GOLD by Rhodes
Le Mans 66 English
12:20 PM
Omar Wa Bisat El Rih Arabic
1:00 PM
Panipat Hindi
1:10 PM
Arctic Dogs English
1:20 PM MAX
Frozen 2 English
1:30 PM
Daniel Isn't Real English
1:30 PM
Le Mans 66 English
2:00 PM
Code 8 English
2:25 PM
Omar Wa Bisat El Rih Arabic
3:15 PM GOLD by Rhodes
Frozen 2 English
3:20 PM
Arctic Dogs English
3:40 PM MAX
Frozen 2 English
3:55 PM
Le Mans 66 English
4:20 PM
A Score to Settle English
4:30 PM
Omar Wa Bisat El Rih Arabic
4:35 PM
Pati Patni Aur Woh Hindi
4:45 PM
21 Bridges English
5:30 PM
Arctic Dogs English
5:40 PM GOLD by Rhodes
Le Mans 66 English
6:00 PM MAX
Frozen 2 English
6:35 PM
Omar Wa Bisat El Rih Arabic
6:40 PM
Code 8 English
7:05 PM
Evil Boy English
7:05 PM
Le Mans 66 English
7:25 PM
Panipat Hindi
7:40 PM
Arctic Dogs English
8:20 PM MAX
Frozen 2 English
8:40 PM
Omar Wa Bisat El Rih Arabic
8:55 PM
A Score to Settle English
9:00 PM GOLD by Rhodes
Code 8 English
9:15 PM
Daniel Isn't Real English
9:45 PM
Evil Boy English
10:15 PM
21 Bridges English
10:45 PM MAX
Frozen 2 English
10:45 PM
Le Mans 66 English
11:00 PM
Pati Patni Aur Woh Hindi
11:15 PM
Code 8 English
11:20 PM GOLD by Rhodes
Le Mans 66 English
11:30 PM
Knives Out English
11:50 PM
Daniel Isn't Real English