English

Poster

Showtimes

2:00 PM City Centre Shindagha
4:15 PM City Centre Deira
4:25 PM Ibn Battuta Mall
5:00 PM City Centre Shindagha
6:00 PM Dragon Mart
6:00 PM Dragon Mart
8:00 PM City Centre Shindagha
11:00 PM City Centre Deira
11:00 PM City Centre Shindagha